UKULELE RIGA SIA nodrošina izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā, vai ražotāja garantijas talonā.

Fiziskai personai garantijas termiņš jebkurai precei ir 2 gadi (ja ražotājs nav noteicis citu, garantijas termiņu), juridiskai personai 1 gads. Precīzus garantijas termiņa apmērus par Jūsu interesējošo preci vaicājiet mums.

Preces garantiju apstiprina garantijas talons, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci.

Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās tekošais garantijas termiņš no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantija tiek attiecināta tikai uz izstrādājuma iekšējiem tehniskiem bojājumiem.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:
bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori, bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kompaktdiskiem un disketēm) lietošana,
bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus.

Garantija netiek attiecināta uz:
izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu, baterijām, akumulatoriem, mehāniskām papildierīcēm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums Tel: 20117761 (darba dienās no 10:00 – 17:00) vai epastu [email protected].

Pirkumu grozs